خرید کتب کتابخانه در سال که گذشت

۱۷, فروردین ,۱۳۹۸

خرید کتب کتابخانه در سالی که گذشت

با توجه به تخصیص بودجه سیصد و هشتاد میلیون ریالی، کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سه ماهه چهارم جهت خرید کتب رفرنس رشته های […]