معرفی کمیته علم سنجی

کمیته علم سنجی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۶ آغاز به کار نمود. این کمیته بر آن است تا از طریق بررسی و ارزشیابی مستمر تولیدات علمی دانشکده و سایر واحدهای تابعه، در راستای ارتقاء کمی و کیفی تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه و کشور گام بردارد.

شرح وظایف کمیته علم سنجی:

۱. تکمیل و به روز رسانی مستمر اطلاعات اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی
۲. اطلاع رسانی و ترویج استفاده از سامانه علم سنجی
۳. اصلاح ، ادغام و ویرایش اطلاعات اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی وزارت بهداشت
۴. تهیه، انتشار و توزیع گزارشات دوره ای علم سنجی از اعضاء هیات علمی و پژوهشگران
۵. پایش تولیدات علمی اعضاء هیات علمی در سطح دانشکده ها و گروههای آموزشی
۶. برگزاری کارگاهها و ودوره های آموزشی علم سنجی و سامانه منبع یاب وزارت بهداشت جهت اعضاء هیات علمی
۷. اطلاع رسانی مستمر در مورد شیوه صحیح و کامل آدرس دهی نام دانشگاه
۸. معرفی و اطلاع رسانی در مورد مجلات بی اعتبار و کم اعتبار به اعضاء هیات علمی
۹. معرفی مجلات معتبر طبق برنامه های آموزشی برای هدایت انتشارات
۱۰. رصد رتبه های کشوری و بین المللی دانشگاه در نظامهای رتبه بندی بین المللی و ادامه اقدامات لازم برای بهبود آن
۱۱. تلاش برای بهبود میزان مشاهده پذیری و استفاده پذیری مقالات
۱۲. تحلیل استنادی تولیدات علمی دانشکده
۱۳. تعین روشهای ارزشیابی علم سنجی و بررسی دانش روز علم سنجی
۱۴٫ تعریف شاخص های ارزشیابی علم سنجی و برآورد و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به شاخص ها